Elimu ya Dini ya Kikristo

Idara ya Elimu ya dini ya Kikristo ilianza kwa kuzaliwa kwa Kanisa la Moravian katika nyanda ya juu Kusini-Magharibi mwa Tanzania tarehe 17 Desemba 1976. Lengo lake lilikuwa kuwafundisha wanafunzi neno la Mungu ili wapokee wokovu na kumtumikia Bwana Yesu Kristo katika maisha yao. Tangu mwaka 2018, idara hiyo imekuwa ikiongozwa na Katibu Mch. Daina Pwele Sengo.

Kanisa linathamini elimu, kwa ajili ya ustawi wa wanadamu wote. Elimu ya dini ya Kikristo hutolewa katika familia, makanisa, shule na vyuo ili kuwaandaa watoto na vijana kuitikia wito wa kumtumikia Bwana Yesu Kristo katika maisha yao. Elimu ya Kikristo ni msingi wa maisha kwa Mkristo.

Dhamira

Kufundisha wanafunzi neno la Mungu, ukuaji wao katika wokovu na kumpokea Bwana Yesu Kristo katika maisha yao.

Malengo

  • Kufundisha elimu ya dini ya Kikristo katika familia, shirika, shule za msingi na za sekondari, vyuoni katika jimbo.
  • Kuwaandaa watoto, vijana na wazazi kutambua na kutumia vipaji vyao kwa faida ya jamii, mashirika, makanisa na Taifa.
  • Kuwahamasisha wanafunzi wa Kikristo kuwa sehemu ya jumuiya ya kanisa na Taifa kama wazalishaji, wasomi na wanajamii wenye mafanikio baada ya kuhitimu masomo yao.
  • Kujenga umoja na ushirikiano wa kindugu katika familia, usharika, shule na vyuo.

Shule za Sekondari

Moja ya malengo yetu ni kueneza neno la Mungu katika shule za sekondari na vyuo kwa vijana wenye umri wa miaka 13 hadi 25 (Youth Education project).

Mradi wa Elimu ya Vijana unapaswa kuwakilisha umoja kati ya wanafunzi wa Kikristo na mashirika wanayotoka. Elimu ya Kikristo iko chini ya uongozi wa Baraza la Kikristo la Tanzania (CCT: http: //.cct-tz.org), ambalo hutoa mwongozo wa kiliturujia unaotumiwa na kila kanisa (Lutheran, Anglican, Moravian, Mennonite, Baptist, African Inland Church nk.) inawezekana kumsifu Bwana pamoja zaidi ya mashirika.

Semina, warsha na shule za Jumapili zinaandaliwa kwa ajili ya wanafunzi. Mada kama vile "jinsi ya kufanikiwa kimaisha", "jinsi ya kukabiliana na matatizo ya kila siku na masuala ya kijamii", "nguvu ya Mungu" na "uponyaji wa Mungu" zinajadiliwa. Pia tunaandaa makongamano mawili makubwa yanayowaunganisha wanafunzi wa Kikristo. Kongamano moja linafanyika katika ngazi ya mkoa (Kongamano la kikanda) na lingine katika ngazi ya kitaifa (Kongamano la Kitaifa).


Mawasiliano
Mkuu wa Idara - Rev. Daina Pwele Sengo


Kanisa la Moravian Tanzania - Jimbo la Kusini
Elimu ya Dini ya Kikristo
S.L.P. 32
Tukuyu
Tanzania

Barua Pepe:   pweledaina83@gmail.com
Simu:     +255 753 693198
Kiswahili