Idara ya Uwakili

Idara ya Uwakili inawajibika na shughuli zote za ndani ya huduma za kanisa. Inaratibu na kuandaa ziara za wachungaji au maaskofu katika shirika nyingine ili kuleta umoja kati ya shirika mbali mbali. Idara hii inahakikisha kwamba kuna hali ya amani na ushirikiano ndani ya kanisa. Pia, idara inasimamia na kutathmini kazi za wachungaji.

Zaidi ya hayo, idara inahusika na kazi za kiutawala, kama kuandaa na kusambaza sakramenti kwenye makanisa yote ndani ya jimbo. Pia  inaratibu majitoleo katika huduma za kanisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mkuu wa Idara Mch. Augusto Panjobelo Mwakajoka 
Mawasiliano


Kanisa la Moravian Tanzania – Jimbo la Kusini
Idara ya  Uwakili
P.O. Box 32
Tukuyu
Tanzania

Barua Pepe:   mwakajokaaugusto@gmail.com
Simu:     +255 787 274840
Kiswahili