Idara ya Ustawi wa Jamii

Idara ya Ustawi wa Jamii ya Kanisa la Moravian nchini Tanzania – Jimbo la Kusini ilianzishwa rasmi mwaka 2015. Ingawa, kazi muhimu ya kuzuia maambukizi ya VVU na ushauri nasaha, unaofanywa na viongozi wake, ilianza mwaka 2008 na wakati huo ilikuwa chini ya usimamizi wa Idara ya Wanawake na Watoto. Video iliyohifadhiwa "Just Like You (Kama Wewe)" "na Mkurugenzi Nicholas Calvin Mwakatobe ameonyesha ufanisi mkubwa katika kazi ya idara hiyo, idara imelenga hasa makundi ya msaada, yaitwayo" Lusubilo "(Hope).

Mradi ulianza mwaka 2008 kwa uanzishaji wa kwanza wa vikundi vya msaada. Lengo kuu la vikundi ni watu wanaoishi na VVU/UKIMWI wana nafasi ya kubadilishana, kuzungumza juu ya matatizo yao na kutoa ushauri wa namna ya kuishi na ugonjwa huo. Pia wanachama wanazungumza waziwazi juu ya ugonjwa huo nje ya kikundi, na kuwahimiza watu walio karibu nao kupimwa ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa huo. Ndiyo maana, idara yetu inaendesha kampeni za ushauri nasaha na kupima mara kwa mara. Kipengele kingine muhimu ni kupunguza unyanyapaa kuhusu VVU / UKIMWI uliopo katika jamii. Zamani, watu walioambukizwa walitendewa vibaya sana, kwa sababu kulikuwa na dhana potofu kuhusu ugonjwa huo. Unyanyapaa huu ulisababisha watu kutotaka kupimwa kwa sababu waliogopa matokeo. Siku hizi, kupitia kazi ya makundi ya msaada, watu wanajua kwamba watu wanaoishi na VVU / UKIMWI ni kama mtu mwingine yeyote, na wanaweza kuishi maisha mazuri.

Hadi sasa, idara hiyo inafanya kazi katika eneo lote la jimbo la Kusini, ambayo inajumuisha wilaya za Rungwe na Busokelo, Kyela, Ileje na Ruvuma na eneo la Njombe Misheni. Kuna vikundi saba vya usaidizi katika eneo hili, kila kimoja kina wanachama kati ya 20 na 50. Pia, kuna kundi moja la msaada maalum kwa watoto wenye ugonjwa huo.


Malengo yetu makuu ni

 • Kuzuia kuenea kwa VVU / UKIMWI
 • Kuwasaidia watu wanaoishi na VVU / UKIMWI, ili waweze kuishi maisha yenye heshima
 • Kupunguza unyanyapaa katika jamii kuhusu VVU / UKIMWI
Njia yetu
 • Makundi ya msaada, ambapo watu wanaoishi na VVU / UKIMWI wanaweza kuzungumza juu ya matatizo yao na kusaidiana

 • Kampeni za ushauri nasaha na upimaji kwa umma

 • Semina kuhusu mabadiliko ya tabia, kuzuia maambukizi, kupunguza unyanyapaa, ngono, mchango wa utamaduni wa maambukizi ya VVU

 • Mafunzo ya wafanyakazi (TOT) - Semina kwa watu ambao baada ya mafunzo hurudi kenye jamii zao kufanya semina na kuwaelimisha watu kuhusu VVU / UKIMWI

 • Semina kuhusu miradi ya kuzalisha kipato na ujasiriamali (ushauri wa kiuchumi) - Umaskini ni sababu kubwa ya kuenea kwa VVU. Katika semina zetu tunawafundisha watu njia mbali mbali za kuzalisha kipato na kuanzisha biashara. Mfano, kufuga na kuzalisha mifugo kama kuku, nguruwe na mbuzi, ulimaji wa maparachichi na kufuga nyuki.

 • Uanzishwaji wa benki ya VICOBA, kuwasaidia watu wanaoishi na VVU / UKIMWI katika kuwezesha miradi yao inayozalisha kipato

 • Kuwasaidia watu wanaoishi na VVU / UKIMWI kwa kutoa bima ya afya na ushauri wa afya. Hii ni pamoja na chakula bora chenye protini za kutosha.

 • Msaada maalum kwa watoto wanaoishi na VVU / UKIMWI kwa kuwapa vifaa vya shule, nguo na kulipia gharama za usafiri kwenda hospitalini na kupata dawa

 • Kikundi maalum cha ushauri nasaha  kwa watoto wanaoishi na VVU / UKIMWI kuongeza ufahamu kuhusu ngono na changamoto ambazo watakumbana nazo katika jamii

 • Kukutana na waangalizi wa watoto wanaoishi na VVU / UKIMWI, kuongeza ufahamu kuhusu hatari za ugonjwa huo lakini pia kuondoa dhana potofu na kupunguza unyanyapaa uliopo. Pia tunawapa mapendekezo juu ya mambo muhimu ambayo wanapaswa kujua wakati wa kuwalea watoto wenye VVU / UKIMWI.


Mtazamo

Jamii yenye afya na mafanikio isiyo na VVU / UKIMWI inawezekana, tufanye kazi kwa pamoja.

Lengo

Kutoa njia bora za kuzuia VVU, matibabu na huduma za matunzo, kwa kuongozwa na maadili na kanuni za Kikristo. Tunashughulikia mahitaji ya watu, kwa kuchangia uboreshaji wa maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika mkoa, ili kuwa na matokeo yenye manufaa katika jamii.


Matukio ya Idara


Video hii inaonyesha kundi la wageni kutoka Ujerumani waliotembelea Idara ya Ustawi wa jamii na kukutana na kikundi cha Lusubilo cha watu wanaoishi na VVU  ambacho kipo chini ya idara hii.Mawasiliano: Liliane Emanuel Mlyuka (kulia)

Mawasiliano

Kanisa la Moravian Tanzania - Jimbo la Kusini
Idara ya Ustawi wa Jamii
S.L.P. 32
Tukuyu-Mbeya Region
Tanzania

Barua Pepe:
liliemanuel@gmail.com

Simu: 
+255 764 934339 

Kiswahili